ZARAĎ SA MEDZI ELITU SLOVENSKÝCH BARBEROV

Pilotný program
MMG ACADEMY sa začína
už v septembri 2018.

© 2018 MMG ACADEMY
Jeséniova 65, 831 01, Bratislava
0949 845 450 (Tomáš Lomáz, director)